Setkávání Absolventských center

Skupina Univerzitních absolventských center byla založena Absolventským centrem VŠE v
listopadu 2021 s cílem sdílení know-how, vzájemné inspirace a vytvoření prostoru k diskuzi. V
roce 2023 proběhla celkem tři setkání. Ve dnech 23. února a 18. května proběhly dvě online
schůzky, na kterých byla ostatním členům představena absolventská agenda ze čtyř různých
absolventských center v České republice. Vždy po skončení prezentační části byl prostor na
dotazy a vzájemnou diskuzi.

Dne 13. září jsme uspořádali Konferenci Univerzitních absolventských center ČR a SR, kde
jsme měli možnost potkat se s kolegy z ostatních univerzit. Hlavním cílem bylo prohloubení
přátelských vztahů a navázání kontaktů napříč Absolventskými centry v České a Slovenské
republice. V rámci programu proběhlo několik přednášek profesionálů z praxe, interaktivní
workshop s odbornicí na práci s absolventy Marií L. Gallo i společný oběd v prostorech
Akademického klubu VŠE.

Zástupci Univerzitních absolventských center se budou nadále pravidelně setkávat ve virtuálním
prostředí, a to i s novými kolegy ze Slovenska. Jsme rádi, že se nám daří skupinu neustále
rozšiřovat a věříme, že i další setkání přinesou členům skupiny inspiraci a zajímavé informace. Termín nadcházející plánované konference na VŠE je stanoven na 21. září 2024.