3. setkání skupiny Univerzitních absolventských center ČR

Dnes ve čtvrtek 21. 04. 2022 se uskutečnilo již třetí setkání Univerzitních absolventských center České republiky, pořádané Absolventským centrem VŠE. Hlavním bodem programu bylo představení dvou univerzit, konkrétně Masarykovy univerzity v Brně a Slezské univerzity v Opavě. Oba zástupci zmíněných škol měli připravenou propracovanou prezentaci. Podělili se s ostatními posluchači o zajímavé detaily nejen o absolventské agendě, kterou praktikují, ale také o novinkách týkajících se jejich alma mater.

Paní Hana Voráčová (MUNI) inspirovala ostatní posluchače například o využití GDPR ve prospěch univerzity a zisku aktivních e-mailových adres absolventů, kteří jsou zaregistrovaní v portálu. Absolventské centrum MUNI poskytuje svým absolventům širokou škálu služeb a aktuálně pracuje na rozšíření networkingové Absolventské sítě. Pan Petr Rypl (SU) následně představil absolventskou agendu a benefity pro absolventy na Slezské univerzitě v Opavě. Po každé prezentaci následovala krátká diskuse.

Na závěr představila paní Bára Uhlíková z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze plánované dvoudenní mezinárodní setkání Absolventských center, které by se mělo uskutečnit v září přímo na VŠCHT. Mezi pozvanými budou například univerzity z Oxfordu, Rakouska či Slovenska, a kromě vzájemné výměny know-how se budou řešit taková témata, která by měla vést zlepšení absolventské agendy.

Nutno zmínit, že i když se tentokrát nemohli účastníci sejít všichni, atmosféra byla opět velice přátelská a setkání plynulo dle předem stanoveného harmonogramu bez jakýchkoliv zádrhelů. Na další setkání se velice těšíme a doufáme, že dění ve světě bude příznivé a budeme se moci sejít poprvé všichni osobně.