Spolupráce se zahraničím

Absolventské centrum VSĚ vstoupilo na začátku roku 2024 do nové éry mezinárodní spolupráce. V rámci snahy o internacionalizaci a zlepšení kvality svých služeb zahájilo centrum spolupráci se zahraničními absolventskými centry v rámci Evropské unie. Od počátku roku proběhlo již pět setkání zaměřených na výměnu know-how, čerpání nové inspirace a získávání cenných kontaktů. Tyto aktivity výrazně přispěly k rozšíření obzorů a posílení pozice Absolventského centra VŠE na evropské úrovni.

 

UNIVERSITY OF PORTO

Alumni Office této portugalské univerzity aktivně spolupracuje s absolventy již od svého založení v roce 2006. Alumni Office funguje centrálně a stará se o přibližně 12 000 absolventů ze 14 různých fakult. V průběhu let rozšířila své služby a dosah. Kancelář pro absolventy organizuje řadu aktivit, aby byli absolventi angažovaní a vzájemné propojení. Patří mezi ně například focení mnoha generací v rodině, jež absolvovaly univerzitu, setkání na stadionech, sportovní akce a soutěže ve focení. Alumni office také vysílá 58 ambasadorů k posílení vazeb napříč různými zeměmi po celém světě.

 

LUND UNIVERSITY

Jelikož dohromady celkový počet registrovaných Alumni na Lund University dosáhl čísla 47 000, každá z 8 fakult se věnuje péči o své absolventy. Alumni Teamy z této švédské univerzity nabízí také spolupráci se současnými studenty, mentorské programy a kariérní služby. Univerzita demonstruje pokročilé postupy zapojení Alumni, zejména s mezinárodními absolventy, jelikož jsou rozšířeni po celém světě. Aktivity Alumni týmu se neomezují pouze na oblast Švédska, tým také mimo jiné pořádá akce v domovských zemích Alumni a jejich metropolích.

 

 


UNIVERSITY OF ZURICH

Mnoho fakult, kateder a kurzů dalšího vzdělávání na univerzitě v Curychu má své vlastní asociace absolventů. UZH Alumni, jako zastřešující organizace, podporuje také největší asociace organizované absolventy, kterými jsou například Econ Alumni, Alumni Finance, IMBA Alumni nebo Alumni European a Asijské obchodní management. Celkový počet absolventů zapojených do organizací absolventů Curyšské univerzity v letošním roce dosáhl počtu 21 235.

 

TUM MUNICH

S přihlédnutím k velkému počtu absolventů TUM Mnichov, přesahujícím celkem 90 000, funguje Graduate center na fakultě businessu TUM Mnichov samostatně v rámci decentralizované struktury univerzity. Fakulta businessu upřednostňuje vytváření sítí pro studenty i absolventy, organizuje řadu akcí včetně golfových výletů, letních recepcí a setkání zaměřených na kariéru, aby usnadnila stáže a partnerství. Speciální akce, jako je Homecoming a letní večírky, které se často konají na střešní terase v Mnichově, posilují angažovanost absolventů. Alumni Team fakulty businessu také nabízí členství s výhodami a přizpůsobení speciálních nabídek konkrétním zájmům s cílem posílit zapojení a vybudovat pevné vztahy s Alumni.


NICOLAS COPERNICUS UNIVERSITY

Od svého založení v roce 2001 funguje Alumni Centre, jež spravuje Office of Central Communications, s pouhými dvěma zaměstnanci, kteří slouží velké síti absolventů s více než 30 000 registrovanými osobami. Navzdory omezeným zdrojům Alumni Team vyvinul portál a databázi, představené před třemi lety, přizpůsobené potřebám univerzity. Zážitky absolventů obohacují poutavé aktivity organizované Alumni centrem, jako jsou kluby absolventů, rodinné deskové hry a výlety autobusem do přírody, což odráží odhodlání centra podporovat komunitu absolventů a jejich vzájemné propojení.