Nejčastější dotazy

Vznikem Absolventského portálu VŠE chceme zvýhodnit především ty, kdo mají o udržení kontaktu se školou zájem a chtějí se také aktivně podílet na jejím dalším rozvoji. Prostřednictvím členství v Portálu můžete také vyjádřit svou podporu VŠE. Připravili jsme pro vás odpovědi na dotazy, které si můžete v souvislosti s členstvím v Absolventském portálu klást:

Kde se mohu do Absolventského portálu VŠE registrovat?
Stačí se registrovat pomocí vašeho osobního e-mailu.

Jaký je rozdíl mezi členem Absolventského portálu VŠE a  „nečlenem“, absolventem VŠE?
Členové dostávají dle svých preferencí* informace z půdy VŠE či pozvánky na různé zajímavé akce. Členství v Absolventském portálu je bezplatné a nabízí vám mnohé výhody. Nečlen Portálu je absolvent VŠE, který se neregistroval do centrální databáze absolventů. Tím pádem od nás nemůže dostávat e-maily s informace o aktuálním dění na VŠE a pozvánky na akce určené pouze pro absolventy VŠE.

Jak dlouho členství trvá a kdy se mohu registrovat?
Členem Absolventského portálu VŠE se může stát každý absolvent VŠE bezplatně kdykoliv a bez časového omezení členství.

Jaké výhody mi členství přinese?
Více o výhodách členství.

v závislosti na Vašem aktuálním nastavení v osobním účtu absolventa (po registraci v sekci Správa profilu – Zasílané novinky)