Univerzitní absolventská centra ČR pokračují v pravidelném setkáváním

Ve čtvrtek 23. února se uskutečnilo první letošní setkání Univerzitních absolventských center ČR. Skupinu tvoří představitelé českých univerzit, kteří spravují absolventskou agendu. Konkrétně se jedná o absolventská centra, kariérní centra či jiná oddělení, která mají na dané univerzitě příslušné kompetence. Skupina vznikla na podnět Absolventského centra VŠE v listopadu 2021 a celkem proběhlo již šest schůzek. Dnes se v on-line prostředí sešli představitelé ze 14 různých univerzit. Hlavním cílem setkávání je vzájemné předávání know-how, inspirace a informování kolegů o situaci v jiných absolventských centrech. Jedná se o společný prostor ke sdílení nápadů, nejlepších praktit či řešení problémů.

Setkání zahájila Bc. Michaela Strnadová, koordinátorka pro absolventy VŠE, která přivítala hosty a následně předala slovo vedoucí Absolventského centra VŠE, Ing. Tereze Jiříkové. Paní Jiříková provedla účastníky hlavními událostmi, kterými se v současné době oddělení pro absolventy zabývá. Představila jim například pilotní akci Alumni Bowling, která nedávno proběhla, a došlo také ke zmínce odborných přednášek známých jako Absolventské středy, které jsou na VŠE již dlouholetou a oblíbenou tradicí.

Následovalo představení absolventské agendy na Univerzitě Hradec Králové v podání Ing. Mgr. Ivany Bauerové, kariérní koučky a projektové manažerky Absolventského klubu UHK. Paní Bauerová účastníky inspirovala zajímavými absolventskými aktivitami, jako je například absolventská Talkshow, různé networkingové akce, či seznamovák pro absolventy. Prostor byl také věnován způsobům komunikace, funkci ambasadorů a správě Absolventského klubu UHK.

Druhou částí představování absolventské agendy tvořila prezentace paní Báry Uhlíkové, DiS. a její kolegyně Ing. Jany Sommerové, které společně spravují absolventské a kariérní centrum na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Stejně jako ostatní univerzity, i VŠCHT si uvědomuje důležitost udržování kontaktu s absolventy, které pravidelně informuje o dění na škole v podobě poutavých Newsletterů. Pro své absolventy pořádá absolventský klub různé srazy, zve je na zajímavé události a aktuálně plánuje uspořádat stříbrné a zlaté promoce.

Obě prezentace byly velmi přínosné a inspirativní. Za Absolventské centrum VŠE si ceníme ochoty UHK a VŠCHT podělit se s ostatními členy o své zkušenosti s absolventskou agendou.

Absolventské centrum VŠE při plánování společných setkání vždy podněcuje členy k diskusi na sdílených komunikačních platformách k tomu, jakým tématům a oblastem se chtějí věnovat. Na konci každého setkání je pak vyhrazen čas na společnou diskuzi a dotazy. Součástí dnešní schůzky bylo zamyšlení se nad budoucím fungováním skupiny, otázka zvaní externích hostů a plánování osobního setkání. V zájmu všech zúčastněných je setkávání udržet i do budoucna a posouvat práci s absolventy dopředu. Za Absolventské centrum VŠE věříme, že je skupina Univerzitních absolventských center ČR pro všechny členy i absolventy přínosem a těšíme se na další setkání, které se uskuteční v květnu 2023.

Absolventské centrum VŠE