Setkání Univerzitních absolventských center ČR na VŠE

V pondělí 12. září 2022  se uskutečnilo první osobní setkání Univerzitních absolventských center ČR organizované Absolventským centrem VŠE v Praze. Cílem schůze byla výměna know-how a sdílení best practises v oblasti práce s absolventy. Jednotlivé univerzity v ČR včetně VŠE si uvědomují důležitost udržování vztahu s absolventy a chtějí se v této oblasti dále vzdělávat. Událost se uskutečnila na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze, přičemž někteří kolegové ze vzdálenějších univerzit se zároveň připojili online.

Setkání uvedla vedoucí Absolventského centra VŠE Ing. Lucie Böhmová, Ph.D., která všechny přivítala do nového semestru. Poté předala slovo první prezentující, Mgr. Zuzaně Kullové, koordinátorce vztahů s absolventy na Univerzitě Palackého v Olomouci.  Paní Kullová účastníkům představila absolventskou agendu a program ABSOLVENT, který byl založen v roce 2014. Součástí programu je i Karta absolventa, která poskytuje mnoho benefitů. Univerzita o absolventy pečuje také formou organizace absolventských setkání, přednášek a dalších aktivit.

Po kratší diskuzi následovala online prezentace, kterou si připravila Ing. Hana Záhorovská z Job Centra na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Absolventský klub UTB funguje teprve od roku 2020 a počet členů se každým rokem významně zvyšuje, zejména díky dobře nastavenému náborovému procesu. Paní Záhorovská popsala proces registrace do klubu, Job Centrum i výhody, které může absolvent UTB čerpat. Do budoucna je v plánu rozšiřování absolventských aktivit, jako je například zapojení se do mentoring programu.

Na závěr probíhala živá diskuze a účastníci se zajímali o práci svých kolegů z jiných univerzit. Velkým tématem bylo GDPR a náborový proces absolventů do jednotlivých klubů, komunikace s absolventy, možnosti spolupráce se školou nebo také zavedení digitálních průkazů ALIVE ALUMNI. Skupina Univerzitních absolventských center vznikla na podnět Absolventského centra VŠE v listopadu 2021 a zatím proběhla již tři setkání, která se konala pouze online. Jsme proto rádi, že jsme se nyní mohli sejít osobně a vzájemně se touto cestou inspirovat. Další setkání proběhne online formou 3. listopadu 2022. 

Absolventské centrum VŠE