2. setkání skupiny Univerzitních absolventských center ČR

Dne 26. 01. 2022 se uskutečnilo druhé setkání skupiny Univerzitních absolventských center ČR organizované Absolventským centrem VŠE. Stejně jako u prvního setkání se kvůli vzdálenosti a covidové situaci schůzka konala online prostřednictvím MS Teams. I nyní schůzka proběhla dle předem připraveného plánu a bez jakýkoliv problémů.

Hlavním plánem schůzky bylo představení absolventské agendy na České zemědělské univerzitě v Praze a na Ostravské univerzitě. Na setkání došlo i k rozebrání plánovaného projektu CRP, jehož cílem je efektivnější dotazníkové šetření mezi absolventy.

Po úvodním slovu Ing. Lucie Böhmové, Ph.D. z Absolventského centra VŠE si vzal slovo pan Ing. Marek Šedivý z České zemědělské univerzity, který nejprve představil univerzitu z obecného pohledu a poté přešel ke konkrétní práci s absolventy. Zmínil také proces digitalizace, o kterém sdílel video – můžete shlédnout zde. V neposlední řadě se prezentace pana Šedivého věnovala projektu CRP, jehož je Česká zemědělská univerzita hlavním iniciátorem.

V rámci prezentace projektu CRP, věnovanému zpětné vazbě od absolventů a tomu, jak získanou odezvu co nejlépe zefektivnit, proběhla diskuse nad konkrétní body projektu. Pan Šedivý z České zemědělské univerzity obratem odpověděl na všechny kladené dotazy a upřesnil případné nejasnosti.

Na diskusi navázala prezentace Mgr. Markéty Divínové z Ostravské univerzity, která v roce 2021 oslavila 30 let svého fungování. Na jednotlivých humanitně zaměřených fakultách Ostravské univerzity studují zejména budoucí úředníci, učitelé či lékaři. Paní Divínová se v rámci své prezentace navíc věnovala upřesnění a vysvětlení sdílené excelovské tabulky, kterou vytvořila. Veden je v ní seznam univerzit se všemi relevantními informacemi, což přinese zjednodušení a efektivnost dohledávání informací a také lepší a lehčí komunikaci mezi koordinátory univerzit.

Jsme velice rádi, že můžeme konstatovat, že i tentokrát plynula schůzka v přátelském duchu a těšíme se na další setkání. Příští setkání je plánováno, pokud situace dovolí, prezenčně a tématem by byla zejména prezentace Masarykovy univerzity v Brně a Slezské univerzity v Ostravě.