První setkání skupiny Univerzitních absolventských center ČR

Dne 23. 11. 2021 se uskutečnilo první setkání Univerzitních absolventských center ČR organizované Absolventským centrem VŠE. Kvůli vzdálenosti jednotlivých účastníků a covidové situaci se schůzka konala online, proběhla ovšem dle předem připraveného plánu a bez jakýchkoliv technických problémů.

Hlavním cílem prvního setkání byla myšlenka navázání přátelských vztahů a kontaktů. Při pravidelných setkáních si zástupci jednotlivých Absolventských center napříč Českou republikou budou vyměňovat informace, řešit zajímavá témata, a zejména si budou předávat své know-how a nabyté zkušenosti, ze kterých budou moci čerpat další univerzity. Tato nová spolupráce by mohla navíc přispět ke zlepšení komunikace mezi univerzitami a absolventy na obecné úrovni, čímž by se také přirozeně posilovaly vazby mezi koordinátory absolventských agend jednotlivých univerzit.

Úvodního slova se ujal Ing. Mgr. Martin Rey, který je ředitelem ACR VŠE, kam organizačně patří Absolventské centrum VŠE. Účastníkům setkání byl představen záměr kooperace mezi univerzitními absolventskými centry a vize do budoucna. Následně vedoucí Absolventského centra VŠE Ing. Lucie Böhmová, Ph.D. představila agendu práce s absolventy na VŠE. Poté požádala i ostatní účastníky, aby řekli několik vět o sobě a o tom, jak fungují absolventská centra na jejich univerzitách. Setkání se účastnili zástupci univerzit UHK, MUNI, VUT, UTB, ZČU, UPOL, OU, SU, ČVUT, ČZU, VŠB-TUO a VŠO.

Celá schůzka plynula v přátelském duchu a koordinátoři z jednotlivých univerzit podpořili záměr setkávání Univerzitních absolventských center a shodli se na jejich pravidelnosti, ať už online či osobně. Další setkání by se mělo uskutečnit na konci ledna 2022 a jeho náplní bude zejména detailní představení prvních třech univerzit, jejichž koordinátoři seznámí ostatní s tím, jak vedou absolventskou agendu a jakým způsobem probíhá komunikace s absolventy na jejich alma mater.