9. setkání Univerzitních absolventských center ČR a SR

Dne 7. března 2024 se konalo 9. setkání, které spojuje zástupce skupiny Univerzitních absolventských center v České republice a na Slovensku. Virtuální schůzky se zůčastnilo téměř 20 členů a byla organizována Absolventským centrem VŠE.  Tato událost nabídla prostor pro sdílení zkušeností a také poskytla inspiraci a podněty k dalšímu rozvoji vztahů mezi univerzitami a jejich absolventy. Součástí setkání byli i zástupci největších českých univerzit jako je Univerzita Karlova, Masarykova univerzita nebo Česká zemědělská univerzita.

Skupina byla v září roku 2023 rozšířena o kolegy ze Slovenska, kteří v úvodu setkání postupně představili způsob práce s absolventy na třech slovenských univerzitách: Univerzita J. Selyeho, Paneuorópska vysoká škola a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie. Zástupci zmíněných vzdělávacích institucí sdíleli své aktuální přístupy a plány ohledně rozvoje Absolventských center. Členové skupiny diskutovali o aktivitách, které by mohly být pro absolventy zajímavé a užitečné, od zlatých promocí až po odborné přednášky a sportovní aktivity.

Následovala prezentace Absolventského centra VŠE, v rámci které koordinátorka pro absolventy Anička Chalupecká představila činnosti, které centrum za posledního půl roku uskutečnilo: Absolventské středy, Alumni Homecoming a Alumni bowling. Dále zmínila plány na spuštění absolventského podcastu a organizování setkání absolventů na půdě VŠE.

Diskuze se zabírala především možnostmi spolupráce se zahraničními univerzitami, což by přineslo českým a slovenským univerzitám další inspiraci. Bylo diskutováno o výhodách takových partnerství a o možnostech vzájemného obohacení prostřednictvím sdílení zkušeností a znalostí.

9. setkání Univerzitních absolventských center ČR a SR bylo dalším významným krokem k posílení vazeb mezi univerzitami a jejich absolventy. Jednotlivé univerzity si odnesly nejen nové podněty a inspiraci, ale také cenné nápady a plány pro další rozvoj svých absolventských center.