8. Setkání Univerzitních absolventských center ČR

Ve čtvrtek 18. května 2023 se uskutečnilo již 8. setkání skupiny Univerzitních absolventských center ČR a dalších oddělení, které se na českých univerzitách věnují práci s absolventy. Schůzka pořádaná Absolventským centrem VŠE se konala online formou prostřednictvím MS Teams, vše proběhlo hladce a dle plánu.

Poslední setkání letního semestru 2023/2024 proběhlo v podobném formátu jako ty předchozí. Účastníci se mohli dozvědět, jak v současnosti probíhá práce s absolventy na dalších dvou českých univerzitách, ať už se jednalo o nastavování nových konceptů či o pevně zaběhnutou absolventskou agendu.

Hlavními účinkujícími programu byla Bc. Sylwia Říhošková z univerzity Vysoké učení technické v Brně a dvě dámy – Mgr. Kateřina Doležalová a Mgr. Simona Teplá z Univerzity Karlovy. Vždy po skončení prezentace byl vyhrazen čas na společnou diskuzi, přičemž účastnici mohli pokládat dotazy i v průběhu celého setkání. Schůzku uvedla vedoucí Absolventského centra VŠE Ing. Tereza Jiříková a moderovala ji koordinátorka absolventské agendy Bc. Michaela Strnadová. Na závěr byli účastnici pozváni na druhé osobní setkání, které se bude konat 13. září 2023 na Vysoké škole ekonomické v Praze a na kterém nebudou chybět ani externí hosté.

Velmi si za Absolventské centrum VŠE vážíme těch, kteří se podílí na tvorbě programu, i všech ostatním, kteří se setkání účastní. Jsme rádi, že se nám společně daří setkání pravidelně realizovat a věříme, že přináší členům skupiny zajímavé informace a inspiraci.