5. setkání Univerzitních absolventských center ČR

Dnes ve čtvrtek 3. listopadu, se uskutečnilo páté setkání Univerzitních absolventských center ČR, které tentokrát probíhalo v online prostředí. Sešli se zde představitelé oddělení práce s absolventy z více než deseti českých veřejných univerzit. Na začátek setkání přivitali členové Absolventského centra VŠE, kteří tato setkání organizují,  zbytek účastníků a došlo také k představení nové vedoucí Absolventského centra VŠE – Ing. Terezy Jiříkové. Následovalo představení i dalších členů této skupiny, kteří se nedávno přidali, což je vždy vítané.

Smyslem setkání je předávání vzájemného know-how v oblasti práce s absolventy, inspirace a pomoc v různých oblastech absolventské agendy. Na dnešním setkání měla hlavní slovo paní Mgr. Jana Harvišová, která dopodrobna představila fungování Alumni klubu na VŠB-Technické univerzitě v Ostravě. Absolventské centrum VŠB-TUO spadá pod oddělení Vztahy s veřejností a je zodpovědné za komunikaci s absolventy, pro které pořádá velká i menší setkání, spravuje absolventskou síť Alumni či inicuje ocenění významných absolventů v podobě Stopy absolventa. Prezentace byla jak přínosná, tak i velmi inspirující.

Po krátké diskuzi si vzala slovo paní Ing. Jana Sommerová, která za Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze spoluorganizuje Mezinárodní setkání Alumni center a tímto zve i ostatní účastníky skupiny. Setkání se bude konat ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2022 a nebude zde chybět networking, prohlídka kampusu či zajímavé přednášky od zahraničních hostů. 

Skupina Univerzitních absolventských center ČR vznikla na podnět Absolventského centra VŠE v listopadu 2021 a zatím proběhla již čtyři setkání. Další schůzka se bude konat v únoru 2023, kdy dojde k představení absolventské agendy na Univerzitě Hradec Králové a Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Jsme rádi, že se můžeme touto cestou vzájemně inspirovat a posouvat práci s absolventy neustále dopředu.

Absolventské centrum VŠE