Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2023! PF 2024

Milí absolventi,

s přicházejícím rokem 2024 bychom rádi využili této příležitosti k poděkování za Vaši přízeň v uplynulém roce 2023. Jsme rádi, že zůstáváte s VŠE v kontaktu a vážíme si Vaší účasti na akcích, které pro Vás pravidelně připravujeme. Především Vám děkujeme za hojnou účast na říjnové události Alumni Homecoming, na které se sešlo téměř 3 000 z Vás! Díky tomu, že spolupracujete s VŠE, můžeme poskytovat studentům kvalitnější služby, propojovat je s trhem práce a pomáhat jim otevírat další dveře v rámci jejich profesního růstu. Vážíme si Vaší spolupráce při inzerování pracovních nabídek prostřednictvím našich kanálů, poskytování studentům možnosti pracovních stáží a zapojování se do mentoringových programů.

Doufáme, že Vaše přízeň alma mater a naše vzájemná prospěšná spolupráce bude pokračovat i v následujících letech a že využijete služby Absolventského centra VŠE například k tomu, abyste se mohli opět shledat se svými bývalými spolužáky, zavzpomínat na svá studentská léta, prohloubit své znalosti na odborných přednáškách a diskuzích a zažít radostné chvíle na společenských večerech VŠE. Přejeme Vám krásné a klidné vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku 2024.

S přátelskými pozdravy,
Absolventské centrum VŠE