Změna názvu RPC na Alumni & Corporate Relations

Na základě změny Organizačního řádu VŠE platného od 1.7.2022 se mění název RPC VŠE na Alumni & Corporate Relations (ACR).

V rámci struktury Alumni & Corporate Relations však nedošlo k žádným změnám, a i nadále tak zastřešuje čtyři specializovaná centra: Kariérní centrum, Eventové centrum, Absolventské centrum a Partnerské centrum.