Uzávěrka přihlášek do francouzského programu MBA-MAE/15.5./

Francouzsko-český institut řízení (IFTG) při VŠE otevírá ve školním roce 2019/2020 ve spolupráci s velvyslanectvím Francouzské republiky již 29. ročník kurzu MBA pro frankofonní absolventy vysokých škol. Jedná se program typu double degree. Posluchači absolvováním studia získávají diplom MBA Vysoké školy ekonomické v Praze a zároveň francouzský státní diplom „Master Management et Administration des Entreprises“ (Master 2). Vzdělávání je zajištěno ve spolupráci s  francouzskými vysokými školami iaelyon, School of Management a IAE Paris, Sorbonne Business School.

Kurz MBA je roční a je koncipován tak, aby bylo možné výuku absolvovat i v rámci pracovního procesu, případně paralelního studia posledního ročníku navazujícího magisterského programu. Výuka deseti modulů probíhá – s výjimkou pátku – formou odpoledních týdenních bloků (13,30-19,30) v období konec června – počátek ledna. Na jaře musí studenti absolvovat min. 3 měsíční stáž a následně obhájit závěrečnou práci ve francouzštině.

Díky podpoře francouzské vlády je program MBA cenově dostupný, školné za tento mezinárodně uznávaný kurz je stanoveno na 60 000 Kč.

Podmínky pro přijetí:

  • dobrá znalost francouzštiny a češtiny,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání,
  • event. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro posluchače 2. ročníků navazujících magisterských programů),
  • event. bakalářský stupeň nebo VOŠ + 3 roky praxe

Uzávěrka přihlášek: 15. května 2019

Elektronická přihláškazde

Přijímací pohovor ve francouzštině: 6. a 7. června 2019