Reportáž z Absolventských střed v LS 2022

Dne 16. března 2022 byla zahájena skupina přednášek z letního semestru pro Absolventské středy, a to panem Ladislavem Jelenem, reprezentujícím značku Coca-cola. Tématem této přednášky byla otázka kolem zavedení vratných plastových lahví v České republice a panu Jelenovi se bravurně povedlo nastínit všem přítomným tuto myšlenku a s ní spojené problémy, jako je následný prodej plastového materiálu třetím stranám, namísto jejich opětovnému zpracování do nových lahví. Dále také porovnal státy, kde již tento mechanismus funguje, z hlediska účinnosti z nich nejlépe vyšlo Německo. Z publika se ozývalo mnoho dotazů a výčitek, pan Jelen na všechny hbitě odpovídal a nenechal se vyvést z míry.  

Dalším přednášejícím byl dne 30. března pan Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Ve své přednášce se zabýval tím, zda jsou oficiální statistická data potřebná a užitečná. V úvodu přednášky pan Rojíček nastínil rozdíly mezi oficiální statistikou, kam patří veškerá data zveřejňovaná vládními institucemi a jejichž metodika se může mírně lišit, a státní statistické službě, jež musí splňovat přísně daná kritéria a řídit se zákonem. Kromě toho divákům pan přednášející vtipně nastínil, jak v praxi může vypadat zpracování statistických dat výzkumnou agenturou, jíž byl zadán úkol z vedení nějaké firmy. A sice: „Udělejte to tak, aby to vyšlo, jak my potřebujeme.“ V takových případech pak padly otázky ohledně nezávislosti a důvěryhodnosti takových dat. 

Dne 13. dubna se pak se svou přednáškou představil pan Josef Řezníček, zakladatel společnosti Včeliště, jež se převážně zabýval tématem internetových cookies, neboli krátkých textových souborů ukládaných na pevný disk počítače, které slouží převážně k zapamatování některých voleb, jako je přihlášení uživatele atd. Pan Řezníček divákům nastínil, jak se s těmito daty dále nakládá, kdo je může využívat a za jakým účelem, a také důvod, proč od letošního roku lze cookies odmítnout. Přednášející také velmi zajímavě vysvětlil divákům rozdíl mezi tím, jak důležité jsou cookies pro běžného uživatele a pro marketingové účely.  

27. dubna pak na půdě VŠE vystoupili pan Tomáš Nidetzký, viceguvernér České národní banky, a pan Martin Mandel, profesor z Katedry měnové teorie a politiky FFÚ VŠE. Tito dva pánové se věnovali inflaci pro rok 2022, proto jistě není překvapivé, že se přednášky zúčastnilo rekordní množství lidí, jak prezenčně, tak v online prostředí. Oba prezentující si přednášku rozdělili na dvě části, kdy každý z nich mluvil samostatně, a pak následovala živá debata, kdy odpovídali společně. Poutavá prezentace se věnovala jak historii a vzniku inflace, tak jejímu předpokladu pro letošní rok. Je nutno podotknout, že tento odhad nebyl v žádném případě příznivý.

Ve středu 11. května uvedl pan Libor Hykeš z KPMG problematiku ziskových řešení pro zákazníky i zaměstnance ve velkých bankách.
I přes relativně nižší účast dokázal pan přednášející svým poutavým povídáním a vyšperkovanou prezentací zaujmout všechny přítomné. Pan Hykeš měl připravený i konkrétní projekt, detailní popis jeho zavedení do praxe i hodnocení výsledků, díky čemuž měli všichni možnost hlouběji nahlédnout do daného tématu. Hravě si také poradil s jízlivými otázkami z publika a s úsměvem na všechny odpovídal. 
 

Pan David Peška, člen Alumni Advisory Boardu, přednášel dne 25. května o roli leadershipu v dnešní době. Jeho interakce s publikem byla naprosto skvělá, přítomní byli neustále zapojováni do výkladu, díky čemuž se nikdo nenudil. Nejzajímavější částí prezentace byl popis člověka, který se nejčastěji dostává na vrchol do vedení společností. Jednalo se o prvorozeného, nadprůměrně inteligentního, energického a aktivního muže. To samozřejmě vyvolalo smíšené reakce publika, pan přednášející ale záhy vysvětlil, že se jedná o nejčastější model, ne nutně o nejlepší, jelikož on sám nezapadá do tohoto popisu. Přednáška byla velice inspirativní a diváci z ní odcházeli v příjemné náladě.

Těšíme se na další přednášky, které nás čekají od září. Více podrobností naleznete zde.