Reportáž z Absolventské středy: Problémy pohodlného bezčasí /24. dubna/

Dne 24. dubna 2024 proběhla ve spolupráci Absolventského centra VŠE a Fakulty financí a účetnictví přednáška ze série Absolventských střed na téma Problémy pohodlného bezčasí, kterou provedl JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.

Přednáška se zabývala současným stavem Evropy a Západu, kde po dlouhou dobu panuje relativní mír bez válek zasahujících přímo jejich území. Přestože ekonomický růst není mimořádný, západní státy se i přes různé krize, jako byla finanční krize v roce 2008, pandemie COVID-19, regionální konflikty v důležitých oblastech a klimatické výzvy, stále vyznačují vysokou životní úrovní, bezpečností a celkovým životním komfortem pro své občany.

Pod povrchem tohoto klidného období se však možná rýsují obrysy nového světa, který by mohl být méně západní, méně pohodlný, více konfliktní a plný nejistot, na které nejsme z posledních desetiletí zvyklí. Cílem přednášky bylo zjistit, jak jsou politické, právní a administrativní struktury Západu připraveny na tuto budoucnost.

Přednášky se zúčastnilo téměř 100 posluchačů z řad absolventů, z nichž někteří dorazili osobně na půdu VŠE a zbylí sledovali přednášku online. Po přednášce následovala krátká diskuse a pro návštěvníky byl připraven chutný raut v Umbrella Pizza Baru v Nové budově, během kterého měli účastníci možnost seznámit se s přednášejícím a navázat nové kontakty.