První setkání zahraničních studentů českých univerzit proběhlo ve Švédsku

Společně s Českým velvyslanectvím ve Stockholmu uspořádal Dům zahraniční spolupráce 12. května první setkání zahraničních absolventů českých univerzit.

V prostorách českého velvyslanectví ve Stockholmu se setkalo pět desítek absolventů českých univerzit ze Švédska, čeští studenti, kteří aktuálně studují ve Švédsku, zástupci Domu zahraniční spolupráce a českého velvyslanectví ve Švédsku. Velvyslankyně Anita Grmelová vyzdvihla během svého úvodního slova důležitost budování vztahu s absolventy českých univerzit a vyjádřila přání udělat z akce každoroční tradici.

Michal Uhl, ředitel DZS, zdůraznil důležitost zahraniční zkušenosti během studia a obohacení, které přináší nejen jednotlivcům, ale celé společnosti.

„Věřím, že díky zahraniční zkušenosti jednotlivců se vytváří pouta mezi zeměmi, která prohlubují možnosti vzájemné spolupráce a propojení do budoucna. Nejsou to totiž jen osobní zážitky, které si student ze zahraničí přiváží, ale také vztah k dané zemi a kultuře. Zahraniční student je zároveň obohacením i pro kolektiv v dané zemi a po svém návratu šíří své zkušenosti dál ve své domácí zemi. Věřím, že díky těmto propojením vytváříme Evropu plnou spolupráce a sounáležitosti.”

V rámci večera proběhla debata, během které švédští absolventi zavzpomínali na své studium v Čechách a česká studentka, aktuálně na studijním pobytu ve Švédsku, přiblížila své zkušenosti ze švédské univerzity. Pojícím tématem diskuze bylo srovnání vzdělávacích systémů obou zemí.

V České republice studuje celý studijní program přes 45 tisíc zahraničních studentů. Tvoří tak více než 16 % všech studentů našich vysokých škol. Za posledních 10 let absolvovalo studium v Čechách bezmála tisíc studentů ze Švédska. Až sto jich přijíždí každý rok v rámci programu Erasmus+.