Prezident jmenoval nového rektora VŠE

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval 26. ledna 2022 na Pražském hradě současného prorektora VŠE doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze. Jmenování nabývá účinnosti 1. dubna 2022, čtyřleté funkční období skončí 31. března 2026.
Prezident ČR jmenoval celkem jedenáct rektorů. Jmenovacího aktu se zúčastnil také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík.

Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. přebírá funkci po prof. Ing. Haně Machkové, CSc., která je v čele VŠE od roku 2014.