Představení první konsolidované účetní závěrky České republiky