2. prosince 2020 Online panelová diskuse: Dopady COVID-19 na účetnictví a audit

Ve středu 2. prosince 2020 Vás co nejsrdečněji zveme na online panelovou diskusi v rámci projektu Absolventské středy na téma „Dopady COVID-19 na účetnictví a audit“.a
 • Kdy: středa 2. prosince 2020, od 18:00 hodin
 • Kde: online MS Teams (aplikaci není nutné instalovat)
 • Návod pro připojení: zde
 • Nutná bezplatná registrace předemzde
Přednášející:

 • Ladislav Mejzlík – děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
 • Jiří Pelák – první viceprezident Komory auditorů ČR
 • Libor Vašek – předseda Komory certifikovaných účetních ČR
 • David Procházka – vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze
Obsahem přednášky bude například:
 • Jak řešit nestandardní situace v důsledku COVIDu standardními nástroji a postupy v účetnictví. Pozor na chybné použití některých postupů zdánlivě uplatnitelných na opatření proti COVIDu.
 • Jak správně naplánovat závěrkové operace a jak řešit omezení práce účetních v době COVIDu ?
 • Jak provádět v době COVIDu fyzické inventury a jejich ověření auditorem?
 • Dopady COVID na účetní závěrky v IFRS. Úlevy IASB v implementaci IFRS v důsledku COVID
 • Jsou auditorské postupy v COVIDu modifikované? Na co si dát pozor a na co klást důraz při auditu?
Více o projektu Absolventské středy.
Těšíme se na setkání!
a
a
aa
a

Generální partner VŠE