Novou vedoucí Absolventského centra VŠE je Ing. Tereza Jiříková

S nástupem nového vedení VŠE je kladen velký důraz na absolventskou agendu. Alumni relations je dlouhodobě prioritou naší školy. VŠE v Praze byla jednou z prvních vysokých škol, která začala pracovat na dlouhodobé a kompaktní spolupráci s absolventy.

Nová vedoucí Absolventského centra VŠE Ing. Tereza Jiříková je absolventkou naší Alma mater a již při studiích byla velmi aktivní v rámci VŠE.

Ing. Jiříkovou čeká mnoho výzev. Například mnohem větší propojení aktuálních studentů s absolventskou agendou za účelem vytvoření kvalitních vazeb s absolventy. Dále je výzvou ještě více prohloubit spolupráci s fakultami a v neposlední řadě je třeba pracovat na nové absolventské koncepci a přijít s moderními atraktivními eventy pro naše absolventy.

„Těším se na práci v Absolventském centru VŠE a udělám maximum pro to, aby se absolventi naší Alma mater rádi do školy vraceli, aby byli hrdí na to, že jsou absolventy právě naší školy a aby dobře fungovala vazba student-absolvent.“ říká nová vedoucí Absolventského centra Ing. Tereza Jiříková.

Hlavní posláním Absolventského centra je v souladu s dlouhodobou strategií VŠE vytváření komunity absolventů, především skrze realizaci akcí (odborných, společenských, sportovních, networkingových atd.). Centrum dále koordinuje aktivity pro absolventy napříč fakultami a spravuje absolventský portál. Centrum spadá pod rektorátní pracoviště Alumni & Corporate relations.

V případě zájmu o více informací navštivte web: alumni.vse.cz