Nabídka celoživotního vzdělávání

https://www.youtube.com/watch?v=BuFoG9P7q7U&feature=youtu.be

Katedra didaktiky ekonomických předmětů Vysoké školy ekonomické v Praze nabízí v rámci celoživotního vzdělávání kurz Doplňující pedagogické studium (DPS), který je určen pro absolventy magisterského a inženýrského stupně vysoké školy ekonomického zaměření, kteří již učí nebo chtějí učit ekonomické předměty na SŠ či VOŠ.

  • Studium je organizováno a zajišťováno jako kombinované a probíhá na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.
  • Kurz byl aktualizován podle nejnovějších trendů, součástí je také výuka Didaktiky písemné a elektronické komunikace.
  • Podrobnější informace o kurzu naleznete na kdep.vse.cz (v sekci Akce pro veřejnost).
  • Další informace poskytuje studijní referentka na tel. 224 095 123.