Alma Matters! Virtuální networkingové setkání s absolventy

10. března 2022 proběhla první letošní akce organizovaná programem Czech Republic Alumni s názvem „Alma Matters!“. Toto virtuální networkingové setkání bylo zaměřené na propojení českých vysokých škol a jejich zahraničních absolventů. Akce probíhala na interaktivní platformě Hopin, kde měli účastníci možnost přispívat do společného chatu nebo se aktivně zapojit sdílením svých příspěvků přes mikrofon se zapnutou kamerou.

Nejprve se všichni účastníci shromáždili v hlavní “Stage”, kde je přivítali členové Czech Republic Alumni a představili jim program setkání, výhody alumni programu a nadcházející plánované akce. Po úvodním slovu se představitelé jednotlivých Absolventských center a jejich zahraniční absolventi rozdělili do soukromých online místností “Sessions”, kde strávili přibližně hodinu společného času. Nakonec se opět všichni sešli v hlavní místnosti, kde členové Czech Republic Alumni všem poděkovali za účast a proběhlo rozloučení. Celá akce trvala hodinu a půl.

Na akci Alma Matters se kromě organizátorů podílelo deset českých univerzit včetně Vysoké školy ekonomické v Praze. Členové Absolventské centra VŠE představili svým zahraničním absolventům novinky a plánované akce na VŠE, možnosti zapojení se do spolupráce s univerzitou, a nakonec probíhala neformální diskuze o životě a studiu zahraničních absolventů v Praze.

Za Absolventské centrum VŠE jsme velice rádi, že jsme se akce mohli zúčastnit, událost proběhla v příjemném duchu a těšíme se na další podobná setkání, ať už virtuální nebo osobní!

Absolventi, alma mater, setkání, virtuální, online