10. listopadu: Absolventský večer VŠE

Tento rok zahajujeme tradici „Absolventského večera“, který nahrazuje „Den s VŠE“.  První Absolventský večer VŠE se bude konat v sobotu 10. listopadu 2018. Pozvánkové video:

 

Účelem akce je umožnit Vám, absolventům VŠE, neformální setkání na půdě Vaší Alma Mater, kde se můžete potkat se svými bývalými spolužáky i učiteli, informovat Vás o vývoji a strategických záměrech VŠE a můžete prožít příjemný večer s bohatým kulturním programem. Těšit se můžete také na gastronomický zážitek.

Tento rok kulturní program zajistí vystoupení Symfonického orchestru VŠE a hodinový koncert skupiny Support Lesbiens. V rámci panelové diskuze vystoupí rektorka VŠE i děkani jednotlivých fakult. Každá z fakult si pro Vás navíc připravila nově tzv. Dezert s děkanem, kde si budete moci v neformální atmosféře popovídat s vedením fakulty, kterou jste absolvovali a setkat se také svými spolužáky. Na závěr večera zazní k poslechu i tanci hity 80. a 90. let.

Členové Klubu absolventů mají nárok na volné vstupné pro sebe i doprovod. 

Doufáme, že přijmete naše pozváni a přijdete strávit příjemný sobotní večer na půdě Vaší Alma Mater. O podrobnostech akce Vás budeme v dostatečném předstihu informovat.

Více informací o prvním Absolventském večeru VŠE a registrace zde.

Těšíme se na viděnou!