Absolventská středa: Nový zákon o účetnictví – revoluce nebo evoluce? /19. 4./

Zveme vás na přednášku v rámci projektu Absolventské středy na téma „Nový zákon o účetnictví – revoluce nebo evoluce?“, kterou povede doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., proděkan Fakulty financí a účetnictví a prezident Komory auditorů ČR. Událost organizuje Absolventské centrum VŠE ve spolupráci s Fakultou financí a účetnictví. Přednášku můžete sledovat prezenčně i online.

Po akci se uskuteční neformální setkání s drobným rautemUmbrella Pizza Baru.

Kdy: 19. dubna 2023, od 18:00 hod
Kde: osobně v RB 101 na VŠE / online v MS Teams
Nutná bezplatná registrace předem zde

Zaměření přednášky:
Stávající zákon o účetnictví byl schválen již v roce 1991 a s několika podstatnými novelami platí do dnešního dne. Od jeho schválení však došlo v ČR k řadě zásadních změn, a proto Ministerstvo financí zahájilo již v roce 2018 přípravu zcela nového textu zákona a jeho prováděcích předpisů, která vstupuje v letošním roce do závěrečné fáze. Doc. Mejzlík se podílí na přípravě nového zákona od úplného začátku a odpoví vám na základní otázky:

  • Proč je nutné napsat nový zákon – nestačila by jeho novela?
  • Budeme opravdu účtovat v Eurech a platit v nich i daně?
  • V čem bude nový zákon jiný a co přinese pro společnosti a uživatele informací z účetních závěrek? Co musíme udělat, abychom se na změnu připravili?

 

*Medailonek doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.:

  • Absolvoval v roce 1984 VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006-2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 a podruhé 2018 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, od roku 2022 je proděkanem FFÚ.
  • V roce 1993 složil auditorské zkoušky a v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR a v roce 2022 jejím prezidentem.
  • Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association.
  • Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností.
  • Úzce spolupracuje s praxí, je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem a předsedou výborů pro audit několika společností.
  • Pracuje v redakčních radách odborných časopisů a je členem vědeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě a Provozně-ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Více o projektu Absolventské středy

Těšíme se na setkání!