Absolventská středa: Globální a česká ekonomika: Co nás čeká v roce 2023? /7. 12./

Zveme vás 7. prosince od 18:00 na přednášku (online/osobní účast) v rámci projektu Absolventské středy na téma „Globální a česká ekonomika: Co nás čeká v roce 2023?“. Prezentaci povede Jan Vejmělek*, hlavní ekonom vedoucí odboru Ekonomický a strategický výzkum a absolvent Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

Po akci se uskuteční neformální setkání s drobným rautem.

Kdy: středa 7. prosince 2022, od 18:00 hod
Kde: osobně v RB 211 na VŠE / online v MS Teams
Nutná bezplatná registrace předem zde

Zaměření přednášky:

Poslední dva roky čelí nejenom česká ekonomika jednomu nabídkovému šoku za druhým. To se promítá jak do významných strukturálních změn, tak do výkonnosti tuzemského hospodářství i cenových charakteristik. Prezentace bude zaměřena na analýzu těchto vlivů a jejich dopadu na makroekonomickou prognózu a výhled úrokových sazeb a kurzu české koruny.

*Medailonek Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA

Jan Vejmělek je absolventem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, v roce 2003 dokončil na téže fakultě doktorské postgraduální studium v oboru Hospodářská politika a správa, specializaci Finance. V letech 2004 až 2006 absolvoval distanční postgraduální studium na CFA Institute (USA). Jan Vejmělek je od prosince 2010 hlavním ekonomem Komerční banky. Od roku 2002 zastává pozici vedoucího odboru Ekonomický a strategický výzkum Investičního bankovnictví Komerční banky, kde má na starosti tým ekonomických analytiků zaměřujících se na makroekonomickou analýzu českého hospodářství a analýzu jednotlivých segmentů finančního trhu (devizový trh, peněžní trh, trh úrokových sazeb a dluhopisů, akciový trh). Problematikou makroekonomické analýzy a finančními trhy se v Komerční bance zabývá od svého nástupu v roce 1998.

Jan Vejmělek působí od roku 2013 jako odborný asistent na Katedře měnové teorie a politiky Fakulty Financí a účetnictví VŠE v Praze se zaměřením na makroekonomickou analýzu a devizové trhy. V roce 2018 vládou ČR byl jmenován členem Výboru pro rozpočtové prognózy na první funkční období a v roce 2021 na druhé. Jan Vejmělek je členem výkonné rady vědeckého časopisu Prague Economic Papers, vědeckého grémia České bankovní asociace či Czech CFA Society.

Více o projektu Absolventské středy

Těšíme se na setkání!