Reportáž z Absolventské středy: EMCO – příběh české rodinné firmy

Dne 20. září 2023 byla Absolventským centrem VŠE ve spolupráci s Fakultou podnikohospodářskou a Fakultou mezinárodních vztahů zahájena série Absolventských střed zimního semestru 2023/24. Přednášku na téma “Emco – příběh české rodinné firmy” uvedli Martin a Zdeněk Jahodovi, otec a syn, oba absolventi VŠE. 

Celou událost zahájil prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., děkan Fakulty podnikohospodářské. Následovala inspirativní prezentace od Zdeňka Jahody, který nastínil počátky vzniku české rodinné firmy Emco v devadesátých letech. Během svého vyprávění přiblížil transformaci společnosti od začátků jako dovozce zboží až po dosažení pozice lídra na českém trhu. 

Dalším bodem přednášky bylo téma předání fungujícího podniku další generaci, kdy Martin Jahoda účastníkům představil především současnou situaci a budoucí směr, kterým by se chtěla společnost Emco rozvíjet. 

Po skončení přednášky následovala diskuzní část, kde přednášející odpovídali na dotazy z publika. Po oficiální části programu se účastníci přesunuli na raut, kde měli příležitost se osobně setkat s přednášejícími a navázat kontakt s dalšími absolventy. 

Záznam celé Absolventské středy je možné shlédnout na YouTube. 

Více o projektu Absolventské středy naleznete zde.

Těšíme se na další setkání.