Absolventská středa: Data science – co a k čemu to je? /19. 10./

Zveme vás 19. října od 18:00 na hybridní přednášku (online/osobní účast*) v rámci projektu Absolventské středy na téma „Data science – co a k čemu to je?“, kterou si připravil Jan Hučín, Senior Data Scientist ve společnosti PROFINIT, zabývající se analýzami dat v oblasti financí. Přednášku zaštiťuje Fakulta informatiky a statistiky.

Po akci se uskuteční neformální setkání s drobným rautem.

Kdy: středa 19. října 2022, od 18:00 hod
Kde: osobně v RB 211 na VŠE / ONLINE v MS Teams
Nutná bezplatná registrace předem zde

Zaměření přednášky: Co mají společného Data Science a Tomáš Klus? Jde z výběrů z bankomatů usoudit typy lidí? Jaké otázky si klade běžný data scientista a jaké úlohy typicky řeší? Přednáška posluchačům přiblíží obor data science jakožto interdisciplinární disciplínu využívající vědecké metody, procesy, algoritmy a systémy pro získávání znalostí a poznatků z dat. Pojednávat bude také o aktuálních problémech data science, včetně těch etických, a na reálných příkladech z praxe ukáže nestandardní úlohy, na které mohou data scientisti v praxi narazit.

Více o projektu Absolventské středy

Těšíme se na setkání!

 

* Na základě režimových covid opatření ve vnitřních prostorách VŠE.