31. března 2021 Online Absolventská středa: Celosvětové pochybení mediokracie a politických elit při řešení koronavirové hysterie

Zveme vás 31. března od 18:00 na ONLINE přednášku v rámci projektu Absolventské středy na téma „Celosvětové pochybení mediokracie a politických elit při řešení koronavirové hysterie“, kterou představí doc. Ing. Miroslav Ševčík*, CSc., proděkan pro studium NF VŠE.

Hostem bude český nejcitovanější epidemiolog a vakcinolog v mezinárodních vědeckých kruzích – pan prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., ředitel Centra očkování a cestovní medicíny.

Kdy: středa 31. března 2021, od 18:00
Kde: online na Microsoft Teams zde (aplikaci není nutné instalovat)
Návod pro připojení: zde
Nutná bezplatná registrace předemzde

Anotace přednášky:
I přes nebezpečnost viru Covid-19 se s odstupem času jeví následně vyvolaná hysterie a společensko-ekonomická omezení (lockdowny) z dlouhodobého hlediska ekonomicky daleko nákladnější a pro obyvatelstvo v jednotlivých ekonomických prostorech daleko nebezpečnější než přínosy z těchto opatření plynoucí. Jednoznačně se ukazuje, že žádná plošná opatření nejsou tak účinná, jak si jejich tvůrci představovali. Ničí životy statisícům zdravých spoluobčanů a spoluobčanům, kteří nemají žádné příznaky nemoci, i když jsou pozitivně testovaní, a bohužel nemocným nepomáhají.
V rámci přednášky bude provedeno zhodnocení dopadů restriktivních opatření na vývoj ekonomiky v ČR spojené s komentáři mýtů a reality covidového období. Existovaly i jiné scénáře?

Více o projektu Absolventské středy zde.
Těšíme se na setkání!

 

* doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. (životopis zde: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. – Katedra hospodářské a sociální politiky – Vysoká škola ekonomická v Praze (vse.cz) )

Miroslav Ševčík je významným českým ekonomem. Na akademické půdě VŠE v Praze účinkuje již od roku 1983, přičemž na vedení NF VŠE se podílel ve funkci děkana či současného proděkana pro studium. Miroslav Ševčík je mimo jiné členem mnoha vědeckých a akademických rad a dalších několika organizací a institucí s přesahem do soukromé i veřejné sféry. Dlouhodobě prosazuje myšlenky svobody, volného trhu a tradičních konzervativních hodnot.

Miroslav Ševčík získal mnoho ocenění, stal se např. Nejaktivnějším akademikem roku v rámci soutěže Zlatá koruna (2013), v roce 2018 obdržel cenu IVK jako významné osobnosti českého ekonomického vysokého školství. Miroslav Ševčík je také celoživotním sportovcem a v současnosti mimo jiné pořádá i populární atletický mítink Memoriál Josefa Odložila.