Absolventská středa: Potřebujeme oficiální statistická data? /30. 3./

Zveme vás 30. března od 18:15 na HYBRIDNÍ přednášku (online/osobní účast*) v rámci projektu Absolventské středy na téma Potřebujeme oficiální statistická data?“, kterou povede Ing. Marek Rojíček, Ph.D.**, absolvent Národohospodářské fakulty VŠE, předseda Českého statistického úřadu. Po akci se uskuteční neformální setkání s drobným rautem.

Kdy: středa 30. března 2022, od 18:15
Kde: osobně v RB 211 na VŠE / online v MS Teams
Nutná bezplatná registrace předem zde

Zaměření přednášky: Situace na trhu s informacemi se za poslední desetiletí dramaticky změnila. Konkurencí státním institucím jsou globální internetové platformy (např. Google), poradenské společnosti, agentury pro výzkumy veřejného mínění a řada dalších. Sociální sítě navíc přinesly prakticky neomezené možnosti dávat na trh data bez zdrojování, jasné metodiky, prezentované zavádějícím způsobem. Pro veřejnost je extrémně těžké se v tom orientovat. Co to znamená pro oficiální statistické instituce? Je to hrozba nebo spíše příležitost? Proč je důležitá nezávislost a jsou statistické úřady skutečně nezávislé? V čem je konkurence na trhu statistických dat prospěšná a vede ke zvýšení jejich efektivnosti a uživatelské vstřícnosti?

Více o projektu Absolventské středy
Těšíme se na setkání!

 

** Medailonek Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Marek Rojíček je makroekonom a statistik. Vystudoval Národohospodářskou statistiku VŠE, kde získal i doktorát v oboru Hospodářská politika. V rámci své dvacetileté praxe na ČSÚ se specializoval na statistiku národních účtů, od roku 2007 působil ve funkci ředitele sekce makroekonomických statistik, v roce 2014 se stal místopředsedou a v lednu 2018 předsedou Českého statistického úřadu. Ve své vědecké činnosti se orientuje na zkoumání role ekonomických struktur v procesu přechodu od nákladové ke kvalitativně zaměřené konkurenční výhodě a rovněž na analýzu makroekonomických a strukturálních dopadů globalizace ekonomických toků. V rámci pedagogické činnosti se podílí na výuce makroekonomické analýzy na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Je autorem či spoluautorem několika desítek vědeckých a odborných článků, učebních textů a výzkumných studií.

 

* Na základě režimových covid opatření ve vnitřních prostorách VŠE.