29. května 2019 Absolventská středa: Digitalizace jako nový motor růstu ČR

České hospodářství v posledních několika letech rostlo na Evropu nadprůměrným tempem – průměrně přes tři procenta ročně –  přesto se ukazuje, že mnohé tradiční zdroje tohoto růstu se vyčerpávají. Rosteme hrubou silou – zvyšováním zaměstnanosti a zvyšováním počtu pracovních hodin. S růstem samotné produktivity pod jedno procento ročně zaostáváme nejen za sousedními státy, ale i za některými zeměmi západní Evropy jako je Finsko či Irsko. Podle McKinsey & Company by novým motorem růstu produktivity v naší zemi mohla být digitalizace. Srovnáme-li v digitalizaci krok s nejpokročilejšími zeměmi západní a severní Evropy, může tempo růstu našeho HDP zrychlit o téměř jeden procentní bod ročně. Abychom dokázali využít tuto příležitost, je třeba urychlit digitalizaci podnikání i veřejného sektoru, změnit strukturu vzdělání a je třeba začít hned. Jak začít a co jsou základní stavební kameny této strategie, co můžou dělat firmy, co vláda a co jednotlivci, aby Česká republika urychlila nástup digitální éry, o tom přijde pohovořit Daniel Svoboda, Managing Partner McKinsey & Company Prague.

Kdy: středa 29. května 2019, od 18:00

Kde: v Rajské budově v aule RB 211 na VŠE na Žižkově

Registrace: zde

 

Daniel Svoboda

Dan Svoboda je vedoucí partner pražské pobočky McKinsey & Company, která poskytuje konzultační služby managementu předních českých a slovenských firem a institucí. Dan má více než patnáctileté zkušenosti se strategickým poradenstvím, zejména v oblasti velkých transformací firem a zlepšování provozní efektivity, a to především pokud jde o péči o zákazníky a její digitalizaci a budování strategií a dovedností potřebných k růstu. Mezi jeho klienty patří klíčoví manažeři velkých společností i private equity firem z oborů jako jsou finanční služby, telekomunikace, energetika či těžký průmysl. 

Dan je jedním z lídrů McKinsey Service Operations praxe pro Evropu, Střední východ a Afriku, která se zaměřuje na zlepšování výkonnosti firem pomocí programů komplexních digitálních transformací. Dan je spoluautorem studie McKinsey “The rise of Digital Challengers – Perspective on the Czech Republic” publikované v listopadu loňského roku. Dan je držitelem titulu MBA z Harvard Business School a bakalářského titulu z Cornellovy univerzity.

 

Více o projektu Absolventské středy zde.
Těšíme se na setkání