Absolventská středa: Inflace 2022 /27. 4./

Zveme vás 27. dubna od 18:00 na HYBRIDNÍ přednášku (online/osobní účast*) v rámci projektu Absolventské středy na téma „Inflace 2022″, kterou povedou Ing. Tomáš Nidetzký**, viceguvernér ČNB a prof. Ing. Martin Mandel, CSc.***, Fakulta financí a účetnictví VŠE. Po akci se uskuteční neformální setkání s drobným rautem.

Kdy: středa 27. dubna 2022, od 18:00 hod
Kde: osobně v RB 211 na VŠE / ONLINE v MS Teams
Nutná bezplatná registrace předem zde

Více o projektu Absolventské středy
Těšíme se na setkání!

 

** Medailonek Ing. Tomáš Nidetzký

Tomáš Nidetzký je absolventem Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze a postgraduálního studia na Oklahoma City University v USA. V roce 1997 nastoupil do České spořitelny, kde do roku 1999 pracoval jako ředitel úseku strategického plánování a řízení finanční skupiny. Od roku 2000 řídil z pozice předsedy představenstva a generálního ředitele Pojišťovnu České spořitelny. Od roku 2003 byl členem výkonné rady a generálním ředitelem pro retailové finanční služby ING v České a Slovenské republice. V letech 2004 – 2010 pracoval na pozici místopředsedy představenstva a 1. náměstka generálního ředitele Stavební spořitelny České spořitelny. V období 2011 – 2013 byl ředitelem odboru interní distribuce v ČSOB Pojišťovně. Od roku 2013 byl generálním ředitelem obchodu NN pro ČR. V letech 1999 – 2004 byl členem prezidia Asociace penzijních fondů České republiky a České asociace pojišťoven. Členem bankovní rady České národní banky je od 1. července 2016. Od 1. prosince 2018 by jmenován viceguvernérem.

 

*** Medailonek prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

Profesor na Katedře měnové teorie a politiky. V roce 1984 absolvoval Národohospodářskou fakultu VŠE a v roce 1992 ukončil doktorské studium v oboru finance. Absolvoval studijní a přednáškové pobyty na Business School of Kopenhagen (1993) a na Stirling University (1994). V letech 1993–1998 pracoval v České národní bance jako poradce viceguvernéra Ing. Pavla Kysilky. V letech 2001–2006 zastával funkci vedoucího katedry měnové teorie a politiky na Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době je předsedou Výkonné rady časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers a členem ediční rady časopisu Statistika. Rovněž je členem Vědecké rady fakulty managementu v Jindřichově Hradci a Akademické rady NEWTON College. Je autorem či spoluautorem řady vysokoškolských učebnic, přednáší mezinárodní monetární ekonomii a mezinárodních financí na katedře měnové teorie a politiky Vysoké školy ekonomickév Praze a je hlavním řešitelem grantového projektu GAČR zaměřeného na problematiku monetárních a nemonetárních aspektů inflačního vývoje.

 

* Na základě režimových covid opatření ve vnitřních prostorách VŠE.