Absolventská středa: Přijetí eura v ČR – ekonomická příležitost, nebo hazard? /26. 1./

Zveme vás 26. ledna od 18:00 na HYBRIDNÍ* přednášku (online/osobní účast*) v rámci projektu Absolventské středy na téma „Přijetí eura v ČR – ekonomická příležitost, nebo hazard?“, kterou povede Jan Skopeček**, absolvent NF VŠE, poslanec Parlamentu ČR. Působil také jako interní poradce prezidenta republiky prof. Václava Klause a výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku. Přednášku uvede děkan Národohospodářské fakulty prof. Zdeněk Chytil. Po akci se uskuteční neformální setkání s drobným rautem.

 

Kdy: středa 26. ledna 2022, od 18:00
Kde: osobně v RB 211 na VŠE / ONLINE v MS Teams zde
Nutná bezplatná registrace předem zde

 

Zaměření přednášky: Téma přijetí společné evropské měny eura se v ČR opakovaně a s různou intenzitou stává tématem veřejného diskurzu a je součástí agendy různých politických subjektů. Přesto, že v konečném důsledku půjde o politické rozhodnutí, mělo by být opřené o bilanci nákladů a výnosů, které jsou s opuštěním české koruny a jejím nahrazením eurem spojeny. Zatímco je ve veřejném diskuzi zdůrazňován například benefit přijetí eura v podobě snížení kurzového rizika a transakčních nákladů pro českou exportně orientovanou ekonomiku, důležité náklady a rizika tohoto kroku diskutována nejsou. Pro konečné rozhodnutí je ale třeba vzít velmi vážně v úvahu i ztrátu vlastní, autonomní měnové politiky, ztrátu vlastního měnového kursu jako jedné z nejdůležitějších cen v ekonomice a tím i zvýšenou potřebu dobrého stavu veřejných financí jako jednoho z malá zbývajících přizpůsobovacích mechanismů. Na analýzu obou stran bilance nákladů a výnosů případného přijetí eura se zaměří moje přednáška. Věnovat se budu i fenoménu sdílení rizik v eurozóně a změny architektury eurozóny od doby, kdy jsme se v přístupové smlouvě k EU zavázali euro přijmout. Budu se zabývat i tím, zda nejsou změny základních stavebních kamenů eurozóny natolik výrazné (například v podobě ručení za dluhy jiných států), že tento dřívější závazek ztrácí legitimitu. Cílem přednášky bude odpovědět si na otázku, zda je či není pro ČR výhodné společnou evropskou měnu přijmout.

 

Více o projektu Absolventské středy zde.
Těšíme se na setkání!

 

** Medailonek Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Jan Skopeček působil od roku 2006 na funkci interního poradce prezidenta republiky prof. Václava Klause a následně byl také výkonným ředitelem jím založeného think-tanku Centrum pro ekonomiku a politiku. V politickém životě patří mezi jeho nejvýznamnější zkušenosti pozice poslance Parlamentu ČR (nyní již v druhém volebním období) a pozice radního Středočeského kraje pro vzdělávání a sport. V roce 2021 Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. úspěšně dokončil doktorské studium Hospodářské politiky na Katedře hospodářské a sociální politiky NF VŠE.

 

*Na základě režimových opatření rektorky ve vnitřních prostorách VŠE platných od 22. 11. mají všichni účastníci povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) a pro účast na přednášce musí splňovat jeden z níže uvedených bodů.

Zúčastnit se mohou pouze osoby, které:

 • byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní,
 • absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 • negativním výsledkem testu se mohou prokázat pouze:
  • osoby do dovršení 18 let věku, nebo
  • osoby, které se nemohou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; nebo
  • osoby očkované proti onemocnění covid-19, pokud
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynula doba 14 dnů, nebo
  • v případě dvoudávkového schématu jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky, nebo
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů