18. listopadu 2020 ONLINE Absolventská středa: Tuzemské a přeshraniční fúze v ČR v letech 2010 – 2019

Ve středu 18. listopadu 2020 Vás co nejsrdečněji zveme na online přednášku v rámci projektu Absolventské středy na téma „Tuzemské a přeshraniční fúze v ČR v letech 2010 – 2019“, na které vystoupí paní  doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.* (auditorka a daňová poradkyně, členka prezídia Komory daňových poradců a partnerka TPA Czech Republic).

  • Kdy: středa 18. listopadu 2020, od 18:00 hodin
  • Kdeonline v MS Teams
  • Návod pro připojenízde
  • Nutná bezplatná registrace předemzde

Obsahem přednášky budou vybrané zajímavosti z účetních a daňových souvislostí fúzí na základě údajů o fúzích v ČR za posledních 10 let, tedy například:

  • Kolik a jakých tuzemských a přeshraničních fúzí bylo v uplynulých deseti letech v ČR realizováno?
  • Jaké jsou možnosti optimálního naplánování fúze?
  • Ocenění jmění pro fúzi a jeho daňové souvislosti
  • Daňové výhody fúzí pro společníky firem

Více o projektu Absolventské středy.

Těšíme se na setkání!

 

* doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Je držitelkou auditorské licence Komory auditorů ČR a licence daňové poradkyně Komory daňových poradců ČR. Je dlouholetou členkou prezidia Komory daňových poradců ČR, kde působí jako zkušební komisař a předsedkyně redakční rady časopisu Bulletin KDP ČR. Komoru daňových poradců zastupuje v Národní účetní radě. Je spoluzakladatelkou skupiny TPA Česká republika a specializuje se na oblast přeměn společností, účetnictví podnikatelů a daně z příjmů právnických osob. Jako docentka katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze je známa svou přednáškovou a publikační činností na VŠE a lektorskou činností pro praxi.