1. prosince 2021 ONLINE Absolventská středa na VŠE: Storytelling – Your Swiss Army Knife of Business Communication

Zveme vás 1. prosince od 18:00 na ONLINE přednášku v rámci projektu Absolventské středy na VŠE na téma Storytelling: Your Swiss Army Knife of Business Communication“, kterou představí Lukáš Liebich*, absolvent FMV VŠE.

Přednáška bude v angličtině.

Kdy: středa 1. prosince 2021, od 18:00
Kde: online MS Teams zde
Nutná bezplatná registrace předemzde

Anotace:

Ať už jste firemní zvíře – nebo žijete ve světě startupů – nebo pracujete ve veřejné správě: vaší komunikaci prospěje, když v ní bude více příběhů.
Jak? 
V rámci této přednášky vám Lukáš ukáže, jak můžete pomocí příběhů: Představit se, vysvětlit abstraktní koncept nebo vyplnit čas, když vás zradí technika, snímky se zaseknou a potřebujete hrát o čas, než se opraví.

 

Více o projektu Absolventské středy zde.
Těšíme se na setkání!

 

* Medailonek Lukáš Liebich

Lukáš dříve pracoval jako konzultant ve společnosti Accenture, v současnosti je facilitátor v MSD eXperience Design Team. V rámci své práce připravuje širokou škálu obchodních workshopů. Témata sahají od využití blockchainu ve farmacii až po hodnocení rizik dodavatelského řetězce a pokrývají různé části farmaceutického byznysu (výzkum, výroba, prodej).

Kromě své „standardní práce“ také už vyškolil několik stovek svých kolegů v různých částech světa v tématech jako kritické myšlení, kreativní řešení problémů nebo vyprávění příběhů.

Na některých svých trénincích žádá lidi, aby zpívali „Baby One More Time“ od Britney Spears. Slíbil, že to tentokrát neudělá 🙂

 

-.-.- English version -.-.-

We would like to invite you to the online presentation on the topic „Storytelling: Your Swiss Army Knife of Business Communication“, which will be given by Lukáš Liebich*, alumni FMV VŠE.

When: December 1 | 6:00 p.m.
Where: online MS Teams
Registration: here

 

Description:
Whether you’re a corporate animal – or you live in the startup world – or work in public administration: Your communication will benefit from having more stories in it.
How?
In this session, Lukas will show you how you can use stories to: Introduce yourself, explain an abstract concept or fill time when the tech betrays you, slides get stuck and you need to play for time before they get fixed.

You will be leading the session with a handful of stories of your own, ready to be told the day after.

 

* Bio Lukas Liebich:
Lukas Liebich is a former Accenture management consultant and current Design Thinker in MSD’s eXperience Design Team. In his job, he plans and facilitates a broad range of business workshops. The topics range from Use of Blockchain in Pharma to Supply Chain Risk Assessment and span across various parts of the pharma business (Research, Manufacturing, Sales).

On top of his „standard work,“ he also trained several hundreds of his colleagues in different parts of the world in topics such as Critical Thinking, Creative Problem Solving or Storytelling.

In some of his trainings, he asks people to sing Britney Spears‘ „Baby One More Time“. He promised he won’t do it this time.