Absolventská středa: NFT – The Next Big Thing or Just a Bubble? /30. 11./

Zveme vás 30. listopadu od 18:00 na online přednášku v angličtině v rámci projektu Absolventské středy na téma „NFT – The Next Big Thing or Just a Bubble?, kterou povede Antonín Pavlíček*, absolvent Fakulty informatiky a statistiky, který se odborně zaměřuje na problematiku nových médií a sociálních sítí. Je autorem řady nejen knižních publikací. Kromě VŠE přednášel také v zahraničí: na univerzitě v Mariboru a dánském Aalborgu. Profil na LinkedInu zde.

Kdy: středa 30. listopadu 2022, od 18:00 hod
Kde: online v MS Teams
Bezplatná registrace předem zde

Zaměření přednášky: 

  • představení technologie – jak NFT funguje
  • možné benefity a výhody
  • problémy a triky NFT technologie

Více o projektu Absolventské středy
Těšíme se na setkání!

 

*Medailonek Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Odborné zaměření se pohybuje se na pomezí informatiky a sociálních věd, konkrétně se orientuje problematiku nových médií a informačního managementu. V této oblasti vede řadu bakalářských a diplomových prací, je jmenován konzultantem doktorských disertačních prací v oblasti Social Media a Big Data. Jeho publikační činnost ve světové databázi Web of Knowledge je přístupná skrze aplikaci ResearcherID, případně ORCID či Google Scholar.

 

-.-.- English version -.-.-

We would like to invite you November 30 from 18:00 to the online presentation in english on the topic NFT – The Next Big Thing or Just a Bubble?, which will be given by Antonín Pavlíček*, alumni of Faculty of Informatics and Statistics, new media and social media specialist. He is the author of several not only book publications. In addition to the Prague University of Economics and Business, he has also lectured abroad at the University of Maribor and Aalborg in Denmark. Profile on LinkedIn here.

When: November 30, 2022 | 6:00 p.m.
Where: online at MS Teams
Free registration required in advance here

Annotation:

  • Introducing the technology – how NFT work
  • Possible benefits and advantages
  • Problems and hype of the NFT technology

We look forward to meeting you!

 

*Bio Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D.

The professional focus is on the border of informatics and social sciences, specifically the issue of new media and information management. He conducts several bachelor’s and master’s theses in this area and is appointed a consultant for doctoral dissertations in the field of Social Media and Big Data. His publishing activities in the world database Web of Knowledge are accessible through the application ResearcherIDORCID or Google Scholar.